David Anguita (danguita)

Freelancer (Dostępny/a)

Freelance software developer with focus on Ruby, Rails and DevOps. Gamer by night. Señor Lobo.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy