Sevilla, Bogotá y Los Angeles @ortegacmanuel ortegacmanuel https://lasindias.com/

Manuel Ortega (ortegacmanuel)

Software developer. PHP/Laravel ~ RoR

Twoje tematy

Dodatkowe materiały

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy