Kashir (miguelkashir)

Full Stack Developer / Berserk and Dark Souls fanatic / Games, tv-shows, music and adrenalin / Optimistic and dreamy / Pisces / 25

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział