Madrid, Spain @manupaisable

Manuel Pais (manupaisable)

Startup dad, DevOps advocate, programmer and tester for self-contentment

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział