Laura Paredes (lparedes)

Founder @wearepeople • Designing and building mechanical keyboards • Typing on a Dvorak layout

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy