Alejandro Andrés (fuzzyalej)

Partner at redradix.com, web developer, lisp lover

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział