Christian (Christian_Ba_Ar)

(Dostępny/a)

Full-stack | Ruby On Rails • JavaScript

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział

Ulubione tematy