Borja Reinares (borjareinares)

I tell computers what to do. Don't take this seriously. @NSSpain organizer. Cruz Roja. Intensito. ¿Pupete?

Eventos en los que se apuntó